THE 9TH JAPAN VIETNAM FESTIVAL

Những con số ấn tượng

Khách tham quan
428,000

Khách tham quan

Đơn vị
144

Đơn vị

Gian hàng
253

Gian hàng

Địa điểm

Khu B, Công viên 23 tháng 9, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh