The 9th Japan Vietnam Festival in HCMC đã được quyết định tổ chức vào tháng 3/2024. Ban tổ chức dự kiến sẽ tiếp nhận đăng ký gian hàng triển lãm từ cuối tháng 10. Trong trường hợp các đơn vị triển lãm có nhu cầu, vui lòng điền thông tin qua biểu mẫu dưới đây để nhận được tài liệu hướng dẫn triển lãm từ Ban tổ chức vào thời điểm tiếp nhận đăng ký.

Địa điểm

Khu B, Công viên 23 tháng 9, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh