THE 9TH JAPAN VIETNAM FESTIVAL

前回データ

来場者数
428,000

来場者数

出展団体数
144

出展団体数

ブース数
253

ブース数

会場

Khu B, Công viên 23 tháng 9, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh