/

scroll

Tuyển dụng đoàn thể tham gia.

TOPICS

2018/5/31
Lễ hội Việt Nhật lần thứ 6 chính thức mở đơn đăng ký!

MAIN EVENTS

◆開会式/Japan Vietnam Festival実行委員会 主催
 Opening Ceremony/Japan Vietnam Festival Executive Committee

◆レセプションパーティー/Japan Vietnam Festival実行委員会 主催
 Opening Reception Party/Japan Vietnam Festival Executive Committee

SUB EVENTS

*現在計画中