Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam có số lượt khách tham quan lớn nhất
calendar
 • EXILE ATSUSHI from JAPAN

  17(sat)18:30※VTR

 • DA PUMP from JAPAN

  17(sat)18:30※VTR

 • DONG NHI - ONG CAO THANG

  17(sat)18:30

 • MINH HANG

  17(sat)18:30

 • SGO48

  17(sat)18:30 / 18(sun)18:30

 • UNI5

  18(sun)18:30

 • elfin‘ from JAPAN

  17(sat)10:00 / 18(sun)10:00 ※VTR

 • amatoudanshifrom JAPAN

  17(sat)17:00 ※VTR

 • Wadaiko Sho - Takayuki Nakanishifrom JAPAN

  18(sun)18:30 ※VTR