Câu hỏi thường gặp

Tôi muốn biết về chi phí triển lãm

Cách thức đăng ký như thế nào?

Thời hạn nộp đơn là khi nào?

Trình tự thủ tục sau khi đã đăng kí gian hàng triển lãm

Có thể lựa chọn vị tri đặt gian hàng không?

Có thể bán hàng trong khu vực triển lãm được không?
Mục liên quan đến tiết mục biểu diễn sân khấu

Có được tự do chọn tiết mục biểu diễn không?

Làm sao để đăng ký tiết mục biểu diễn?

Thời hạn nộp đơn là khi nào?

Có buổi diễn tập trước đó không?

Có thể yêu cầu MC thông dịch được không?