EVENT

Thời gian Tên sự kiện Địa điểm tổ chức Đơn vị tổ chức
25/1/2018 (Thứ 5) Hội thảo và tọa đàm “VISIT JAPAN” (VJ) GEM Center

Cơ quan xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO)

26/1/2018 (Thứ 6) Hội thảo Bộ Nông nghiệp Nhật Bản “Những nỗ lực của JICA trong việc đối thoại hợp tác Việt-Nhật, hướng tới khuyến khích đầu tư tư nhân xây dựng kênh phân phối hàng hóa” Khách sạn New World Saigon Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
Chương trình Giáo dục Việt-Nhật & tư vấn du học. Khách sạn New World Saigon Kinki Nippon Tourist Co., Ltd.
Tọa đàm - Manga Festival in Vietnam Khách sạn New World Saigon  
Họp báo Khách sạn New World Saigon Ban tổ chức JVF
Lễ khai mạc "Khách sạn New World Saigon Ban tổ chức JVF
Tiệc chào đón Khách sạn New World Saigon Ban tổ chức JVF
Tiệc chào đón của Manga Festival in Vietnam Khách sạn New World Saigon  
27/1/2018(Thứ 7 ) Sơ khảo cuộc thi hát Karaoke của NHK Công viên 23 tháng 9 (tại sân khấu riêng của NHK) NHK Enterprises, Inc.
Chương trình giáo dục Nhật-Việt ・Hội thảo du học Khách sạn New World Saigon Kinki Nippon Tourist Co., Ltd.
Trình diễn Doraemon Show Công viên 23 tháng 9 (tại sân khấu chính) Ban tổ chức JVF
Taste of Japan Seminar in Vietnam 2018 – Hội thảo Khách sạn New World Saigon

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản

Taste of Japan Reception in Vietnam 2018 – Tiệc chào đón Khách sạn New World Saigon

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản

Chương trình âm nhạc Việt-Nhật Công viên 23 tháng 9 (tại sân khấu chính) Ban tổ chức JVF
Đại sứ thiện chí du lịch Nhật Bản Noo Phước Thịnh Công viên 23 tháng 9 (tại sân khấu chính) Cơ quan xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO)
Giao lưu múa Bon Odori Công viên 23 tháng 9 (tại sân khấu chính) Ban tổ chức JVF
25/1/2018 (CN) Chung kết cuộc thi hát Karaoke của NHK Công viên 23 tháng 9 (tại sân khấu chính) NHK Enterprises, Inc.
Trình diễn Doraemon Show "Công viên 23 tháng 9 (tại sân khấu chính) Ban tổ chức JVF
Đại sứ thiện chí du lịch Nhật Bản Noo Phước Thịnh   Cơ quan xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO)
Giao lưu múa Bon Odori   Ban tổ chức JVF